Groenboerenplan

Boeren hechten aan hun land, aan hun boerderij, aan hun dieren. Ieder wil op zijn of haar manier het bedrijf kunnen doorgeven voor de toekomst. Maar nu heerst er onzekerheid en onrust. Want hoe gaat die toekomst eruit zien?

Biologische, biodynamische, kringloop- en  agro-ecologisch boeren hebben vanuit hun ervaring 10 wezenlijke veranderpunten opgesteld die boeren werkelijk zouden ondersteunen bij de transitie naar een duurzame landbouw. Op 6 juli werd dit Groenboerenplan overhandigd aan de Ministers Staghouwer en Van der Wal van het ministerie van LNV.

We nodigen collega boeren, de overheid en  alle betrokken partijen in de keten uit om hierin samen te werken. Wij denken dat het kan;  natuurinclusief boeren. Met zorg voor gezond voedsel en zorg voor dieren, schoon water, schone lucht, vruchtbare bodem en ruimte voor biodiversiteit.

 

Deel dit bericht: