Voortgang opstart Herenboerderij

Even een update over de voortgang van de opstart van de Herenboerderij.

Eind september worden de leden van Herenboeren Goes officieel gemaakt. Dat is onder ander nodig omdat we toewerken naar de ALV, Algemene leden vergadering in december waarschijnlijk. Hierin wordt onder andere het bestuur gekozen.

Daarnaast start de sollicitatieprocedure voor de boer.

En wordt de pachtovereenkomst met het Zeeuwse landschap afgesloten.

De vergunningsaanvraag bij de gemeente Borsele loopt. Als dat  in orde is kunnen we bijvoorbeeld starten met de aanleg van het waterbassin en de aanschaf van machines voor de boerderij.

Bij de opstart van onze Herenboerderij zijn veel handen nodig. Ieder lid die denkt iets bij te kunnen dragen meldt je graag aan. (taken als watervoorziening, community, communicatie, ict, helpen bij de boer straks, vee, boomgaard, kas, klein fruit of kruidentuin, voedselbos, kascommissie, aanplant hagen)

Als iedereen iets doet dan loopt het straks als een trein.

Meldt je aan op goes@herenboeren.nl

Deel dit bericht: