Bestuursleden gezocht

Herenboeren Goes zoekt nog enkele bestuursleden. Hieronder vindt je de functies met de omschrijvingen:

Functieomschrijving secretaris
Samen met de andere bestuursleden heb je zorg voor het reilen en zeilen van onze
boerderij. Binnen het bestuur zijn de specifieke taken en aandachtspunten van de secretaris:
– Plannen, opstellen van de agenda en notuleren van de bestuursvergaderingen en ALV
– Eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie in samenwerking met de
Herenboeren App(ICT)-werkgroep
– Beheren van het algemene emailadres van Herenboeren Goes.
– Zorg voor het archief van Herenboeren Goes

Functieomschrijving bestuurslid Community
Samen met de andere bestuursleden heb je zorg voor het reilen en zeilen van onze
boerderij.
Binnen het bestuur zijn de specifieke taken en aandachtspunten van het bestuurslid
Community:
– Zorg dragen voor behoud en werving van leden
– Aansturing van de interne en externe communicatie
– Contactpersoon binnen het bestuur voor de diverse werkgroepen

Functieomschrijving bestuurslid Produktie
Samen met de andere bestuursleden heb je zorg voor het reilen en zeilen van onze
boerderij.
Binnen het bestuur zijn de specifieke taken en aandachtspunten van het bestuurslid
Produktie:
– Samen met de boer/bedrijfsleider opstellen en bewaken van het produktiejaarplan
en bewaken van de voortgang door het jaar heen van de teelt en dieren
– Contactpersoon voor de medewerker(-s) van de boerderij en inzet van bv loonwerker
en vrijwilligers
– Contactpersoon voor de Uitgifteploeg
Voor alle functies geldt dat ze onbezoldigd zijn.

Heb je interesse neem dan contact op met goes@herenboeren.nl

Deel dit bericht: