Meld je aan voor deze werkgroepen!

Als lid van Herenboeren Goes kun je je actief inzetten in onderstaande werkgroepen:

Omschrijving taken werkgroep Ontwerp en Inrichting
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de boerderij en dit omvat
zowel het ontwerp en de inrichting. Concreet betekent dit:
– Zorgen voor het ontwerp van de boerderij onderdelen
– Zorg dragen voor de benodigde vergunningen
– Project- en financieel management
– Aansturen en coördineren van de inzet van actieve leden
Er zijn al mensen bezig met deze taken, maar we zoeken nog aanvulling voor deze groep.

Omschrijving taken werkgroep Community
De werkgroep Community is verantwoordelijk voor de sociale samenhang binnen de
boerderij. Concreet betekent dit:
– Werving en behoud van leden
– Interne en externe communicatie
– Organiseren van activiteiten met en voor de leden
Ook met deze taken zijn al mensen bezig, maar we zoeken nog aanvulling voor deze groep.

Omschrijving taken Kascontrolecommissie
De Kascommissie is verantwoordelijk voor de controle op het financiële beleid van de
boerderij. Concreet betekent dit:
– Jaarlijks controleren van de uitgaven, inkomsten en investeringen


Voor alle werkgroepen geldt dat er nadere afspraken worden gemaakt met het bestuur over
prioriteiten in taken, budget, tijdsplanning etc.

Als we van start gaan met de herenboerderij zullen nog meer werkgroepen opgezet worden.

Aanmelden voor deze werkgroepen kan via goes@herenboeren.nl

 

Deel dit bericht: